De thema’s waar we rond werken

Kwalitatief goede landbouwmiddelen kunnen boeren maar tot op zekere hoogte helpen; kennis en opleiding spelen een grote rol in hun succes.

Wat boeren nodig hebben

Techniek gaat hand in hand met kwaliteitsmiddelen als het gaat om succes in de landbouw. Boeren hebben de knowhow nodig om hun opbrengsten te maximaliseren en hun grond gezond te houden.

Wat we doen

Het team van veldmedewerkers van One Acre Fund geeft het hele jaar door deskundige, op maat gemaakte trainingscursussen rechtstreeks aan boeren. Dit omvat kennisoverdracht over bodemvoorbereiding, planttechniek (bijv. zaadafstand en microbemesting), onkruid wieden, kunstmest toedienen, beheersen van plagen en ziekten, oogsten en drogen, gewasopslag en -verwerking, composteren en het planten van bomen.

Het werk dat we met de boeren doen, stopt niet bij de eerste groeicyclus. Onze trainingen zijn gericht op de gedragsveranderingen die nodig zijn om de gezondheid van de bodem op lange termijn te verbeteren en klimaatbestendigheid op te bouwen. Daarom geven we trainingen rondhet gebruik van klimaatslimme technieken voor bodembeheer, de productie en toepassing van compost, het gebruik van landbouwkalk en tussengewassen.

Investeren in boeren

Kleinschalige boeren hebben de sleutel tot een betere toekomst in handen. Help ons vandaag nog meer boerengezinnen te helpen!

Selected filters
A farmer in Tanzania holds a planting card and some tree seedlings