Onze mensen
Onze mensen

Leiderschap

One Acre Fund is één grote familie, een organisatie die de boer centraal stelt.

Om ons werk te leiden, gebruiken we een gedecentraliseerde leiderschapsstructuur die onze besluitvorming zo dicht mogelijk bij onze klanten houdt. Onze wereldwijde Leadership Council stemt de strategische doelen en visie van de hele organisatie op elkaar af. Onze nationale directeuren en stuurgroepen leiden onze strategie en groei op nationaal niveau. En onze lokale senior managers houden toezicht op onze dienstverlening aan meer dan 1 miljoen boerenfamilies.

Leiderschapsraad

Onze 18-koppige Leadership Council stemt af op brede strategische doelen en een gedegen visie voor de organisatie. De raad stuurt belangrijke organisatorische drijfveren, zoals het definiëren van onze visie voor 2030, en adviseert vervolgens onze landelijke organisaties waar nodig. In 2021 hebben we deze leiderschapsgroep opnieuw vormgegeven zodat ons multiculturele team en cruciale organisatorische functies beter werden vertegenwoordigd. De helft van de zetels wordt ingenomen door inwoners van Afrikaanse landen en de andere helft door vrouwen.

Nationale directeuren en stuurgroepen

Onze nationale directeuren en adjunct-nationale directeuren bepalen de strategie voor onze activiteiten op nationaal niveau. Elk van hen overlegt met belangrijke plaatsvervangers en een stuurgroep, meestal bestaande uit afdelingshoofden, om programmeringsbesluiten te nemen. Samen bepalende leden van deze groep de operationele en uitbreidingsdoelen voor de lange termijn voor hun teams, bepalen ze de richting van onze financiële strategieën en geven ze hun mening over de personeelsplannen en proefprojecten in de verschillende landen.

Leiderschap in het veld

Onze Field Staff Management-teams en onze 23 senior field directors leiden het veldwerk en zorgen ervoor dat deelname aan ons programma voor 1 miljoen boeren een geweldige ervaring is. Onze leiders in het veld leiden dagelijks grote teams en zorgen ervoor dat boeren op tijd hun boerderijproducten ontvangen en een gedegen training krijgen. Ze plannen uitbreidingsstrategieën voor ons programma en houden ons aan onze kerntaak: het leveren van waardevolle diensten aan boeren zodat zij voedsel op tafel en geld in hun portemonnee hebben.

Wereldwijde bestuurders

Onze ongeveer 25 internationale directeuren staan aan het hoofd van ondersteunende teams die consistente diensten leveren in de hele organisatie. Wereldwijde afdelingen zoals Financiën, Personeelszaken, Juridische Zaken, Inkoop en Technologie ontwikkelen efficiënte processen voor een groeiende organisatie en bieden gespecialiseerde ondersteuning aan teams in de verschillende landen. 

Onze toewijding aan divers leiderschap

Bij deze beschrijving van ons leiderschap is het belangrijk om ook te vertellen waar ons leiderschap naartoe gaat. We zetten ons volledig in voor een senior leiderschap dat onze medewerkers, de betrokken boeren en de landen waar we actief zijn beter vertegenwoordigt.

Daarom hebben we duidelijke doelen gesteld voor de diversificatie van zowel onze leiderschapsraad als onze nationale stuurgroepen. Alle leidinggevende organen zullen in 2021 voor minstens 50 procent bestaan uit mensen uit Afrikaanse landen en we verwachten dat dit in de loop van de tijd zal toenemen.