Klimaatbestendigheid
Klimaatbestendigheid

Klimaatadaptatie

One Acre Fund helpt boeren zich aan te passen aan het snel veranderende klimaat. Aanpassing is cruciaal - honderden miljoenen mensen in Sub-Sahara-Afrika zijn afhankelijk van de landbouw voor hun levensonderhoud.

We leren kleine boeren hoe ze klimaatvriendelijke methoden kunnen toepassen om de opbrengst van hun boerderijen duurzaam te verhogen. We ondersteunen ook diversificatie van inkomsten door een scala aan producten aan te bieden, van bomen tot zonnebloemen, en we ontwerpen vangnetten om financiële stabiliteit te helpen garanderen.
 

Aanpassing komt op de eerste plaats: Wij geven de hoogste prioriteit aan adaptatie-initiatieven die de bestaansmiddelen veiligstellen en boerenfamilies in staat stellen om te overleven ondanks het snel veranderende klimaat.

Het inkomen van boerenbedrijven verhogen: we stellen kleine boeren in staat om hun landbouwinkomen duurzaam te verhogen door voortdurend te herinvesteren in de omgeving die hen ondersteunt, in plaats van deze aan te tasten. Interventies op maat - van geoptimaliseerde zaden tot klimaatslimme training - maximaliseren de opbrengst, vergroten de markttoegang en verhogen de inkomens duurzaam. In 2022 hebben we boeren geholpen om $316 miljoen aan nieuwe winsten en bezittingen te realiseren - wat neerkomt op meer dan $1 miljard aan gecumuleerde impact voor boeren sinds onze oprichting in 2006.

Zorgen voor inkomensbescherming: we staan aan het begin van de ontwikkeling van microverzekeringsproducten waarmee we de betaalbaarheid kunnen vergroten en betrouwbare noodhulp kunnen bieden in tijden van lage opbrengsten als gevolg van weersomstandigheden. 

Leveren van klimaatslimme training: we bieden landbouwtraining en -advies op maat, specifiek gericht op het aanpakken van klimaatgerelateerde problemen, zoals ongediertebestrijding, erosiebestrijding, compostering en verbetering van de pH-balans.

Veerkracht verankeren:  We ondersteunen de gezondheid van planten op een robuuste manier en verhogen hun weerbaarheid tegen stress door middel van onze op het weer gebaseerde richtlijnen voor geoptimaliseerde landbouw. Daarnaast stimuleren we de diversificatie van gewassen en activa, wat zorgt voor veerkracht en de economische zekerheid op de lange termijn vergroot.
 

A farmer applying compost to his field
We leren boeren hoe ze organische compost kunnen maken en kunnen gebruiken om de bodemgezondheid te verbeteren, bodemerosie te verminderen en de oogst te vergroten, zelfs in perioden van droogte.