Onze missie
Onze missie

De thema’s waar we rond werken

We geloven in landbouw als middel om gemeenschappen te ondersteunen en hun toekomst vorm te geven - en we richten onze inspanningen precies daar waar kleinschalige boerenbedrijven het nodig hebben om te kunnen floreren.

One Acre Fund voorziet kleinschalige boerenbedrijven van alles wat ze nodig hebben om uit de armoede te komen. Eenvoudige ingrepen zoals het bieden van toegang tot natuurlijk geproduceerd hybride zaad, kunstmest van hoge kwaliteit en opleidingen waarin ze kennis opdoen over de beste landbouwmethoden kunnen een enorme impact hebben. Hierdoor kunnen boeren - meestal vrouwen - hun gezin en gemeenschap voeden, hun voeding verbeteren en hun inkomen verhogen. 

Door samen te werken met familieboerderijen in landelijke gebieden, zorgen we ervoor dat de moeilijkst bereikbare mensen toegang hebben tot onze producten. Onze investeringen in innovatieve producten en diensten creëren kosteneffectieve mogelijkheden om de levenskwaliteit van boeren te verbeteren.

We helpen kleinschalige boerenbedrijven met het opbouwen van veerkracht ten behoeve van hun gemeenschap en het milieu door middel van klimaatvriendelijke landbouw en programma's zoals ons boomplantinitiatief, een door boeren geleide beweging met als doel het planten van 1 miljard bomen in de komende 15 jaar.


Onze aandachtsgebieden zijn gebaseerd op onze visie op een betere toekomst en onze waarden.