Klimaatbestendigheid
Klimaatbestendigheid

Klimaatmitigatie

One Acre Fund ondersteunt kleine boeren die de gevolgen van de klimaatcrisis willen beperken door op hun boerderij bomen te planten en de bodem gezond te houden, zodat CO2 uit de atmosfeer wordt gehaald.

Kleine boeren produceren slechts 0,6% van de wereldwijde jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen en mogen daarom niet opdraaien voor de kosten die gepaard gaan met klimaatmitigatie. Kleine boeren ondersteunen echter nog steeds de wereldwijde mitigatiedoelen met initiatieven zoals het planten van bomen op boerderijen en deze inspanningen kunnen nog enorm worden uitgebreid

Uitstoot verminderen: One Acre Fund wil ervoor zorgen dat kleine boeren in Sub-Sahara-Afrika de nodige kennis en ondersteuning krijgen zodat ze de klimaatvernietigende praktijken van de industriële landbouw niet zullen overnemen. In plaats daarvan bieden we training in klimaatvriendelijke landbouwpraktijken, waaronder het stimuleren van het efficiënt gebruik van anorganische kunstmest en organische compost om de bodemgezondheid te verbeteren.

Meer bosbouwkundige herstelmaatregelen: we stimuleren agrobosbouw en verspreiden hout- en fruitbomen als onderdeel van het grootste door boeren geleide initiatief voor boomplanting in Sub-Sahara Afrika. Dit programma heeft als doel om binnen tien jaar 1 miljard bomen te planten ter verbetering van de bodemgezondheid en de biodiversiteit en om CO2 op te slaan. In 2022 hebben we 2,8 miljoen boeren geholpen met bijna 62 miljoen nieuwe bomen (45 soorten) te planten

De vitaliteit van de bodem verbeteren:  we helpen boeren met bodemsparende technieken om erosie te voorkomen,  bodemdegradatie tegen te gaan en CO2 op te slaan. In 2021 hielp One Acre Fund 60.000 boeren landbouwkalk toe te passen, een jaarlijkse investering van $10-20 per hectare die de pH-balans van zure bodems op lange termijn verbetert en de opbrengst van gewassen met wel 20-40% kan verhogen.
 

Watch How trees are benefiting farmers in Zambia on YouTube.

Succes met bomen planten in Zambia

Luister naar het verhaal van de Zambiaanse boer Edwin Swale over hoe het planten van bomen niet alleen de bodemgezondheid op zijn boerderij verbetert, maar hem ook een andere bron van inkomsten oplevert via ons pilootprogramma voor CO2-credits.