De thema’s waar we rond werken

Bomen bieden boeren een weg naar duurzame winst en helpen tegelijkertijd het milieu.

Wat boeren nodig hebben

Boerengezinnen op het platteland hebben behoefte aan een betrouwbare manier om langetermijnactiva op te bouwen naast de seizoensgebonden oogsten, die elk jaar kunnen schommelen. Deze behoefte aan stabiliteit is alleen maar gegroeid nu de problemen in de toeleveringsketen in verband met de COVID-19 pandemie - naast regionale conflicten en klimaatschokken - hebben geleid tot een aanzienlijke prijsinflatie van brandstof, voedsel en boerderijbenodigdheden.

Waarom bomen?

Agrobosbouw - de praktijk van het planten van bomen naast gewassen - is een van de krachtigste en milieuvriendelijkste middelen die we hebben om armoede te bestrijden. Het planten van bomen is een duurzame, betrouwbare weg naar een stabiel inkomen voor boeren, niet alleen direct door een hoger inkomen, maar ook door nevenvoordelen zoals een betere gezondheid van de bodem. Wanneer ze naast gewassen worden geplant, dragen de meeste boomsoorten aanzienlijk bij aan de gezondheid van de bodem door erosie onder controle te houden, het vermogen van de bodem om water te absorberen te verbeteren, een hoog niveau van organisch materiaal te handhaven en stikstof vast te leggen. Bomen kunnen ook een belangrijke rol spelen in het verbeteren van de biodiversiteit.

Watch One Acre Fund's 1 Billion Tree Campaign on YouTube.

Wat we doen

Kleinschalige boeren beschikken al over de nodige vaardigheden, motieven en landbouwgrond om bomen te kunnen planten. Het ontbreekt hen alleen aan de benodigdheden en de gespecialiseerde opleiding om te kunnen slagen. One Acre Fund biedt een uitgebreid bomenpakket dat de seizoensoogsten aanvult, boeren stabiliteit biedt en hen tegelijkertijd in staat stelt om het milieu te helpen beschermen. 

Ons proces voor het introduceren van nieuwe boomsoorten houdt rekening met lokale ecosystemen, de voorkeur van de boer en problemen met plagen en ziekten en andere omgevingsfactoren zodat we kunnen optimaliseren voor de omstandigheden ter plaatse.

Terwijl veel grootschalige boomplantinitiatieven in Afrika gericht zijn op herbebossing door de overheid of op commerciële plantages, wordt het model van One Acre Fund geleid door de gemeenschap, waarbij we vertrouwen op - en direct profiteren van - boeren op het platteland. Ons eerstelijnspersoneel wordt gerekruteerd uit de gemeenschappen die we van dienst zijn, en we rusten lokale boomkwekerijondernemers steeds beter uit om zich te professionaliseren en uit te breiden, zodat ze in staat zijn om ons boomzaailingen van hoge kwaliteit te leveren.

A farmer in Tanzania stands with her tree sapling

De impact van bomen per land

One Acre Fund voert opgeschaalde boomprogramma's uit in acht landen in Sub-Sahara-Afrika. Hier delen we de laatste updates over elk programma uit 2022. Ontdek de impact
Ontdek de impact

Investeren in boeren

Kleine boeren hebben de sleutel in handen voor een betere toekomst. Help ons vandaag nog meer boerenfamilies te bedienen!

Selected filters
Two farmers planting trees