Onze Impact
Onze Impact

Inkomensgroei

Voor kleinschalige boeren helpt elk beetje extra inkomen hen om te bouwen aan een betere en meer veerkrachtige toekomst voor hun gezinnen en hun gemeenschappen.

Voor kleinschalige boeren helpt elk beetje extra inkomen hen om te bouwen aan een betere en meer veerkrachtige toekomst voor hun gezinnen en hun gemeenschappen.

Boeren die met One Acre Fund samenwerken, verbouwen consequent grotere oogsten op hetzelfde stuk land dan hun collega's en maken meer winst.

Kleinschalige boeren zijn afhankelijk van het voedsel dat ze verbouwen om hun gezin te voeden en te verkopen. Gemiddeld verhogen de boeren die we rechtstreeks helpen hun inkomen met meer dan 40% per jaar (van hetzelfde stuk land) en produceren ze voor het eerst een overschot.

Dat is het verschil tussen boeren die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen en boeren die geld hebben voor medische kosten, school voor hun kinderen en verbeteringen aan hun boerderij. 
 


Hoe meten we onze impact op inkomensgroei?

Om de winst te beoordelen, meten we de waarde van een jaarlijkse oogst (de prijs van gewassen die op de markt worden verkocht) en de waarde van activa die in de loop der tijd zijn opgebouwd (zoals bomen).

Gezinnen investeren hun extra inkomen vaak in schoolgeld voor hun kinderen. We schatten dat het extra inkomen dat in 2021 werd gegenereerd, het equivalent financiert van meer dan 150.000 studenten die een jaar naar de middelbare school gaan.

Met meer inkomen kunnen boeren activa opbouwen die hun levensstandaard verhogen. Activa omvatten investeringen in hun bedrijf, zoals vee, en in hun huis, zoals zonnelampen. In 2021 hebben de boeren die we rechtstreeks hebben geholpen hun vermogen met gemiddeld 20 procent vergroot.
 

Investeer in inkomensgroei

Grotere oogsten betekenen meer inkomen – en betere levens voor boeren en hun gemeenschappen. Investeer in gezinnen met een maandelijkse gift.

Selected filters
Patrick, a farmer, holds a huge cabbage from his harvest