Onze impact

We stellen ons een wereld voor waarin alle boeren grote oogsten, gezonde gezinnen en een rijke bodem hebben.

Onze invloed op het leven van boeren

In 2030 wonen 9 van de 10 mensen die van $ 1 per dag moeten leven in Sub-Sahara-Afrika, voornamelijk op het platteland. Landbouw is de sleutel tot welvaart voor miljoenen gezinnen.

Boeren kiezen ervoor om met ons samen te werken omdat ze meer van hun boerderijen kunnen oogsten en eventuele overschotten kunnen verkopen. Dit creëert nieuwe winst op de boerderij - en extra geld voor de boeren om uit te geven. Ons doel is om elk jaar meer inkomen te creëren voor meer kleinschalige boeren.

Tegen 2030 willen we 10 miljoen boeren van dienst zijn - 10 procent van alle gezinnen ter wereld die moeten rondkomen van minder dan $ 1 per persoon per dag. In 2021 hebben we 3,2 miljoen boeren geholpen, zowel direct met een pakket landbouwdiensten als indirect door de toegang tot landbouwdiensten in hele regio's te verbeteren, meestal via partnerorganisaties. Gezamenlijk creëren de boeren van  One Acre Fund elk jaar honderden miljoenen dollars aan nieuwe landbouwopbrengsten. 

Ons doel is om ervoor te zorgen dat alle boeren die we helpen grote oogsten, gezonde gezinnen en een rijke bodem hebben.

A female farmer stands holding a basket of sorghum

Grote oogsten

Kleine boeren zijn afhankelijk van het voedsel dat ze verbouwen om hun gezin te voeden en te verkopen. Gemiddeld verhogen de boeren die we rechtstreeks helpen hun inkomen met meer dan 40% per jaar (van hetzelfde stuk land) en produceren ze voor het eerst een overschot. Meer informatie over onze impact op inkomensgroei

A mother holds her child in front of their home in Burundi

Gezonde gezinnen

Boeren die we rechtstreeks helpen hebben meer kans om het hele jaar door een constante voedselvoorraad te hebben. Ze verbouwen en kopen ook voedzamer voedsel voor hun gezin, zoals bonen, fruit, groenten en eieren, wat vooral belangrijk is voor kinderen onder de twee jaar. Meer informatie over onze impact op voedselzekerheid

Two farmers planting trees

Rijke gronden

Boeren die we rechtstreeks helpen zijn meer geneigd hun grond te verrijken met compost en bomen te planten naast hun gewassen, wat zowel CO2 vastlegt als boerenvermogen opbouwt. Boeren van One Acre Fund hebben tot nu toe 100 miljoen bomen geplant en zullen naar verwachting in 2030 in totaal 1 miljard bomen hebben geplant.
Meer informatie over onze invloed op klimaatbestendigheid

A farmer in Tanzania holding cobs of maize as she smiles at the camera

Read our 2021 annual report

In a second straight year filled with challenges and uncertainty due to COVID, climate change, and inflation, we prioritized adaptation and innovation in supporting our clients to develop additional, diverse pathways to increased food security and better livelihoods.