Over Ons

One Acre Fund is een agrarische dienstverlener die kleinschalige boerenbedrijven in Afrika ondersteunt bij het opbouwen van veerkrachtige gemeenschappen.

Meer dan 50 miljoen gezinnen in Sub-Sahara-Afrika leven van kleine boerderijen, die 80 procent van het voedsel op het continent produceren. Maar de oogsten blijven nog steeds ver achter bij de rest van de wereld.

Wij zorgen voor de financiering en voor trainingen die deze boeren nodig hebben om honger uit te bannen en duurzame welvaart op te bouwen.

Het gaat ons niet om liefdadigheid: we investeren in boeren om hen te helpen hun opbrengsten en winsten te verhogen.

Als boeren productiever worden, helpen ze gezonde gemeenschappen te voeden en bloeiende economieën te creëren. Ze verminderen ook de druk op het milieu door meer te doen met minder land.

Watch How do you define a hero? on YouTube.

Ons oprichtingsverhaal

Voor kleinschalige boeren zijn het vaak kleine verschillen in planttechniek en de kwaliteit van zaden en voorraden die bepalen of hun bedrijf wel of niet floreert. Het bieden van toegang tot betere landbouwproducten - zoals natuurlijk geproduceerd hybride zaad en een kleine hoeveelheid kunstmest - en onderwijs over landbouwtechnieken werd de drijvende missie achter One Acre Fund. Opgericht in 2006 door Andrew Youn, Eric Pohlman en John Gachunga, pakt One Acre Fund deze oplosbare problemen aan zodat boeren krijgen wat ze nodig hebben om zich te ontwikkelen.

A smiling smallholder farmer in a hat loads the back of his bicycle cart with tree seedlings

Jaarverslag 2021: Nieuwe grenzen cultiveren

In een tweede achtereenvolgend jaar vol uitdagingen en onzekerheid als gevolg van COVID, klimaatverandering en inflatie, gaf One Acre Fund prioriteit aan aanpassing en innovatie bij het ondersteunen van onze klanten.