Onze Impact
Onze Impact

Hoe we de impact meten

We meten ons succes af aan ons vermogen om boeren welvarender te maken.

Geleid door onze missie gebruiken we de discipline van een bedrijf om kosteneffectieve diensten aan miljoenen mensen te leveren.

We meten rigoureus drie kernstatistieken:

Schaal

We streven naar schaalvergroting omdat elke nieuwe klant een boer is die ertoe doet. Elk jaar zorgen we ervoor dat meer en meer boerengezinnen toegang krijgen tot diensten die de kwaliteit van leven verbeteren.

Impact

Waar het om gaat is impact. Boeren investeren hun zuurverdiende geld bij ons. We zetten dat om in meer gewassen op hun velden en een hoger inkomen voor hen.

Efficiëntie (sociaal rendement op investering)

We besteden onze middelen efficiënt en zetten elke dollar in voor wat het beste is voor de boeren. We vragen ons altijd af: Hoe kunnen we onze middelen gebruiken om het beste voor de boeren te doen?

Als missie-gedreven organisatie maken we geen winst. In plaats daarvan investeren we alle inkomsten terug in de gemeenschappen die we van dienst zijn.

Tegen 2030 willen we 10 miljoen boeren van dienst zijn - 10 procent van alle gezinnen in de wereld die van $ 1 per dag moeten leven. In 2021 hebben we 3,2 miljoen boeren geholpen, zowel direct met een pakket landbouwdiensten als indirect door de toegang tot landbouwdiensten in hele regio's te verbeteren, meestal via partnerorganisaties. Gezamenlijk creëren de boeren van One Acre Fund elk jaar honderden miljoenen dollars aan nieuwe landbouwopbrengsten.
 

In 2021 hebben we 1,4 miljoen boeren rechtstreeks geholpen met een volledig dienstenpakket. Deze boeren krijgen kwaliteitszaden en landbouwbenodigdheden op krediet, en praktijkgerichte training gedurende het hele jaar. Deze boeren maken gemiddeld 40 procent meer winst met de ondersteunde landbouwactiviteiten - een verschil in inkomen dat de kwaliteit van leven aanzienlijk verbetert. En hun gezinnen worden voedselzekerder en klimaatbestendiger. 

In 2021 hebben we ook de toegang tot kwaliteitslandbouwdiensten voor nog eens 1,8 miljoen boeren uitgebreid. We verbeteren landbouwdiensten in een hele regio of land, zoals het openen van plattelandswinkels en het distribueren van bomen, vaak in samenwerking met overheden en partners uit de private sector. Dit zorgt voor een bescheidener inkomensboost voor elke boer, maar kan op zeer efficiënte wijze grote aantallen boeren bereiken.

Tot slot zijn we er trots op dat we de meest kwetsbare bevolkingsgroepen bereiken.  De gemiddelde dagelijkse uitgaven van de boeren van One Acre Fund zijn minder dan de helft van de drempel van $ 2,15 inkomen per persoon per dag voor extreme armoede; en onze gemiddelde leenomvang is ruwweg vier keer kleiner dan die van de gemiddelde microfinancieringsinstelling voor boeren in Oost-Afrika.  

Daarnaast is 50-60% van de geregistreerde klanten (en 60-70% van de deelnemers aan trainingen) in de landen waar we actief zijn vrouw; dat is minstens 2x zoveel als bij de gemiddelde grootschalige landbouwprogramma's in Afrika. We bereiken deze percentages door bij het ontwerp van onze programma's rekening te houden met het opleidingsniveau en de beschikbare tijd van vrouwen en door een evenwichtig personeelsbestand per geslacht te creëren.

Handson John, a farmer in Malawi smiles at the camera as he holds his jembe

Meer informatie over sociaal rendement op investering

Lees hoe One Acre Fund de impact meet van elke dollar die onze donateurs bijdragen. Meer lezen